dimarts, 16 d’abril del 2013

Tipus de cèl·lules la glia.


Els astròcits

Son les mes nombroses, es tracta de cèl·lules de llinatge neuroectodèrmic que fan un munt de funcions clau a la realització de l'activitat nerviosa i s'originen a la primera etapa de desenvolupament del sistema nerviós central. Els astròcits estan directament associats tant a les neurones com a la resta de l'organisme. Formen l'anomenada glia limitant, és a dir, la frontera entre l'organisme i el sistema nerviós central.


Els oligodendròcits

Els oligodendròcits, també coneguts com oligodendroglías són cèl · lules més petites que els astròcits i amb poques prolongacions. A més de la missió de sosteniment i unió, els oligodendròcits exerceixen una important funció, que és la de formar la beina de mielina en el sistema nerviós central (SNC). Es localitzen tant en la substància grisa com en la blanca del SNC. El seu citoplasma dens conté un nucli relativament petit.Microglia

Les microglies són cèl · lules petites amb nucli allargat i amb prolongacions curtes i irregulars que tenen capacitat fagocitària, que formen part del conjunt de cèl · lules neuroglials del teixit nerviós. S'originen durant el desenvolupament a partir de precursors mesenquimals que, independentment de la circulació sanguínia, penetren en el parènquima cerebral. Es poden renovar per divisió in situ oa partir de precursors de la medul · la òssia o monòcits que arriben al sistema nerviós a través de la sangCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada