dimarts, 4 de juny del 2013

Convergència entre dues plaques continentails

Es produeix quan la litosfera oceànica entre dos continents subdueix completament i els continets s'ajunten.
Presenta les caracteriques següents:

-La litosfera continental és massa lleugera per a enfonsar-se al mantell per això la subducció s'interromp després de la col·losió continental.

-Mentres la placa oceànica es despren i s'enfonsa al mantell les litosferes continentals queden incrustades l'una sobre l'altra.

-En la sutura entre dues plaques es crea un orogen format per una gran quantitad de gruix de la litosfera i per  l'apilament dels sediments que s'havien acumulat abans de la colisió.

-Entre els sediments podem trobar ofiolites, que procedeixen de l'obducció de fragments de la litosfera oceànica.

-La col·lisió provoca la ruptura de la litosfera amb la formació de grans falles que poden causar sismicitat en zones allunyades de la sutura.

- A la zona de sutura es produeixen una intensa deformació i metamorfisme de les roques. Es pot produir tambe de part de l'escorça continental.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada